Denne side er også tilgængelig på: English

VILKÅR FOR BRUG AF TECHSUPPLY PR. 1. SEPTEMBER 2022

Herunder finder du gældende vilkår for brug af TechSupply der tillige er TechSupply’s Persondatapolitik.

DEN DATAANSVARLIGE

TechSupply ApS, Stærkende 43, 4000 Roskilde, CVR.nr 43521365

DET VIGTIGSTE AT VIDE SOM PRIVAT BRUGER

Som privat bruger af TechSupply er det vigtigt at du ved følgende:

 1. Formålet med at indsende dit CV er at modtage jobtilbud og komme i betragtning til stillinger hos TechSupply
 2. For at modtage jobtilbud og komme i betragtning til ledige stillinger er det en forudsætning, at dine oplysninger er korrekte
 3. Det er gratis at benytte TechSupply
 4. Du kan til enhver til få dine data slettet ved at kontakte os på telefon +45 77 340 430 eller ved at skrive til os på mail@techsupply.dk

FORMÅLET MED AT BENYTTE TECHSUPPLY.DK

TechSupply udlejer automatikfolk til industrien.

Formålet med at indsende dit CV er at modtage jobtilbud og komme i betragtning til stillinger hos TechSupply.

PERSONFØLSOMME DATA

Det er ikke tilladt at indsende personfølsomme data, der omhandler religion, seksuel orientering, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, eller dit helbred. Hvis vi bliver opmærksomme på at sådanne oplysninger findes, vil vi slette dem uden varsel.

RETTIGHEDER

Når TechSupply behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at få slettet dine personoplysninger (der kan dog være lovgivning, som forpligter os til at bevare oplysningerne i et givent tidsrum, og i givet fald kan sletning først ske efter udløbet af denne periode)
 • Du har ret til at få berigtiget eventuelle urigtige oplysninger, vi har registreret om dig
 • Du har i nogle tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, ligesom du kan have ret til at modsætte dig, at vi foretager behandlingen
 • Du har i nogle tilfælde ret til at modtage en udskrift af dine personoplysninger, hvilket i givet fald skal ske i et almindeligt anvendt, struktureret og maskinlæsbart format.

Hvis du vil gøre brug af en eller flere af ovennævnte rettigheder, skal du kontakte os på telefon +45 77 430 340 eller mail@techsupply.dk

OPBEVARING OG SLETNING AF DATA

TechSupply opbevarer dit CV i maksimalt 3 år eller indtil du anmoder TechSupply om at slette dem. Alle dine data opbevares og beskyttes på krypteret server.  Dine personoplysninger beskyttes under opbevaringen ved brug af sikkerhedsforanstaltninger der beskytter mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, ændring og afsløring. Sikkerhedsforanstaltningerne består bl.a. af datakryptering, firewall og autorisationskontrol i forbindelse med adgang til data.

SUPPORT

Du kan modtage support på telefon +45 77 340 430 alle hverdage kl. 9.00 – 17.00

Uden for dette tidsrum kan du modtage support på mail@techsupply.dk

SAMTYKKEERKLÆRING, KLAGEVEJLEDNING M.V.

Ved at indsende dit CV til TechSupply bekræfter du, at

 1. Du er indforstået med, at TechSupply behandler de nævnte personoplysninger om dig
 2. Du er gjort bekendt med, at du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefonnummer: 33193200 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk,
 3. Du er indforstået med, at det er frivilligt at anvende TechSupply og at det således er frivilligt at afgive samtykke til behandlingen af personoplysningerne
 4. Du er gjort bekendt med, at du til enhver tid kan rette kontakt til TechSupply med anmodning om at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af dine personoplysninger
 5. Du er gjort bekendt med, at du kan anmode om indsigt i de personoplysninger TechSupply har om dig, at du kan gøre indsigelse mod behandlingen, kræve berigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen, herunder at TechSupply vil besvare sådanne anmodninger senest efter 1 måned
 6. Du er gjort bekendt med, at dine personoplysninger opbevares i maksimum 3 år eller indtil du anmoder TechSupply om at slette dem
 7. Du er gjort bekendt med, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke med den konsekvens, at TechSupply sletter alle dine oplysninger

TechSupply forbeholder sig retten til at ændre og revidere betingelserne.

Eventuelle tvister behandles efter dansk lov og ved dansk domstol.